Zapisy on-lineZaufane opinie

Jak uzyskać profil PKK?

 

W celu zdobycia tego dokumentu musisz udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania i tam złożyć następujące dokumenty:

wypełniony wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (otrzymasz go u nas lub na miejscu w urzędzie)

jedną wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarze 3,5 x 4,5 cm

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców (badania lekarskie możesz wykonać u lekarza z którym współpracujemy; numer telefonu do lekarza: 604 601 784;
gabinet znajduje się przy ul. Więckowskiego 44)

zgoda rodziców lub opiekunów – dotyczy osób niepełnoletnich 

dowód osobisty lub paszport